Video kiến thức về Hợp đồng thông minh

Video kiến thức
Chia sẻ

Smart contract là một hợp đồng thực hiện tự động dựa trên các điều khoản và điều kiện được xác định và thực thi bằng phần mềm và không có sự can thiệp bên ngoài. Các hợp đồng thông minh thường được lưu trữ và bảo mật bằng công nghệ blockchain.

  • Xem thêm bài viết chi tiết về Hợp đồng thông minh: TẠI ĐÂY
  • Video tổng quan về hợp đồng thông minh cho người mới.

Lưu ý quan trọng: Toàn bộ nội dung trên website chỉ dành cho mục đích thông tin và hoàn toàn không phải là lời khuyên đầu tư hoặc tài chính. Không có thông tin nào trên trang web này cấu thành để: dựa vào, là một gợi ý, đề nghị hoặc lời mời gọi để tham gia hoặc không tham gia vào bất kỳ giao dịch mua, bán hoặc bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến đầu tư hoặc giao dịch nào khác.
Và chúng tôi luôn luôn phải nhắn nhủ rằng:Các khoản đầu tư tiền điện tử có tính chất mạo hiểm và rủi ro cao. Đừng đầu tư nhiều hơn những gì bạn có thể để mất.

Trả lời